Mcslift Asansör

Asansör Etiket Sistemi

Asansör etiket, ilgili bakanlık tarafından yayınlanan yönetmelik gereği mevcut asansörlerin modernizasyonunun yaptırılmasını sağlamak amacıyla uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan senelik periyodik kontrol denetimlerinde asansörün uygunluğunu veya uygunsuzluğunun tespit edilerek asansörlere iliştirilen etikettir.

Asansör yönetmeliği gereği yapılan kontrollerde alınan etiketin asansör kabini içerisinde görünür bir yere konulması gerekmektedir. Etiketler renklerine göre sınıflandırılmışlardır.

Asansör Kırmızı Etiket

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği güvensiz asansörlere iliştirilen etikettir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün 60 gün süre içinde tespit edilen uygunsuzlukları giderilmez ise kullanım dışı bırakılması amacıyla bağlı bulunduğunuz belediyeye bildirilir ve asansörünüz mühürlenerek kullanıma kapatılır.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren 60 gün içinde yapılmalı.

Takip kontrolünde mümkün olduğunca, söz konusu asansörün yıllık kontrolünü gerçekleştiren uzman kontrol mühendisinin görevlendirilmesi sağlanır.

Asansör Sarı Etiket

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında sarı etiket yapıştırılır. Can ve mal güvenliğiniz için kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.

Periyodik kontrol raporunun ilgili idareye. Bina sorumlusuna asansör monte edene onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren 120 gün içinde yapılmalıdır.

Asansör Mavi Etiket

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında mavi etikettir. Can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.

Periyodik kontrol raporunun ilgili idareye. Bina sorumlusuna asansör monte edene onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren 12 ay içinde yapılmalıdır.

Asansör Yeşil Etiket

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında. Can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan uygun asansörlere iliştirilen etikettir.

Asansör Kimlik Numarası

Her vatandaşımızın nasıl bir T.C Kimlik Numarası varsa artık asansörlerin de bir kimlik numarası var. Böylece asansörlerin güvenlik seviyeleri Bakanlığımızca oluşturulan veri tabanıyla yakın takip altındadır.

Exit mobile version